Լոյս Տեսաւ Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի Սուրիոյ Հայերը Գիտաժողովի Նիւթեր (24-27 Մայիս 2015) Հատորը

Haigazian_Armenians-of-Syria_41618

Հատորը կ՛ընդգրկէ 41 ուսումնասիրական յօդուածներ, որոնց 31-ը գիտաժողովին կարդացուած զեկոյցներուն վերամշակուած տարբերակներն են: Մնացեալ տասը ուսումնասիրութիւնները նոր աշխատութիւններ են` հատորին առաւել ամբողջականութիւն տալու համար: Հատորը կ՛ընդգրկէ նաեւ գիտաժողովի օրերուն տեղի ունեցած կլոր սեղանի զրոյցին ամբողջութիւնը, ուր  Շահան արք. Սարգիսեան (առաջնորդ Բերիոյ թեմի), վեր. Յարութ Սելիմեան (համայնքապետ Սուրիոյ Հայ աւետ. համայնքի) եւ Արմաշ եպս. Նալպանտեան (առաջնորդ Դամասկոսի հայոց) արծարծեցին Սուրիոյ տագնապի հայկական երեսակներ` զրուցավարութեամբ Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանի:

Հատորին մէջ ուսումնասիրութիւններ ունին` Սիլվի Աբէլեան, դոկտ. Սեդա Ալթուկ, դոկտ. Շողիկ Աշըգեան, դոկտ. Նորա Արիսեան, փրոֆ. Ճոն Արմաճանի, Մարիա Գաբրիէլեան, Աւօ Գաթրճեան, Խորէն Գրիգորեան, դոկտ. Արման Եղիազարեան, դոկտ. Մարուշ Երամեան, Ֆիրտուս Զաքարեան, դոկտ. Վահէ Թաշճեան, Արմենակ Թոքմաճեան, դոկտ. Արթուր Իսրայէլեան, վեր. դոկտ. Ճոն Խանճեան, Եուսէֆ Խաշօ, դոկտ. Թեհմինէ Մարտոյեան, դոկտ. Հայկանուշ Մեսրոպեան, Միհրան Մինասեան, Յակոբ Միքայէլեան, դոկտ. Խաչիկ Մուրատեան, Գէորգ Յակոբճեան, փրոֆ. Վահրամ Շեմմասեան, Անի Ոսկանեան, դոկտ. Յակոբ Չոլաքեան, դոկտ. Յասմիկ Քելուկեան-Պարան, վեր. Յարութիւն Սելիմեան, դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, փրոֆ. Թալին Տէր Մինասեան, փրոֆ. Սիմոն Փայասլեան, Սօսէ Փիլաւճեան, Վարդի Քէշիշեան, փրոֆ. Հիտեմիցու Քուրոքի եւ դոկտ. Անի Ֆիշենկճեան:

Հատորին նիւթերը կը վերաբերին  ԺԶ.-ԺԷ. դարերուն  Հալէպի  մէջ գործած Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, 19-րդ դարակէսի հալէպահայութեան, Խաշօ ընտանիքի պատմութեան, 1909-ի կիլիկեան կոտորածներուն, Մուսա Լերան եւ Ալեքսանտրեթի հայութեան վիճակին, Ցեղասպանութեան ընթացքին Հալէպի մէջ Ցեղասպանութեան դիմադրութեան շարժումին, 1920-ականներու Ճեզիրէի հայութեան եւ փոխառաջնորդութեան, հայ գաղթականներու Սուրիոյ մէջ տեղաւորման եւ տեղաբնիկներու հակազդեցութեան, Ցեղասպանութեան պատճառով կորսուած հարազատներու փնտռտուքի աշխատանքներուն, ՀԲԸ Միութեան Հալէպի ապաստանարան-արհեստանոցին, հայ զինուորական բժիշկներու Հալէպ հաստատուելուն, Սուրիոյ հայօճախին աւանդին, 1929-30 Արեւմտեան Հայաստանէն հիւսիսարեւելեան Սուրիա հաստատուած գաղթականներուն, Սուրիոյ սահմանադրութիւններուն մէջ փոքրամասնութիւններու իրաւունքներուն,  սուրիահայ կրթական գործին,  Սուրիոյ խորհրդարանի հայ երեսփոխաններուն, հայ համայնավարներու գործունէութեան, Հալէպի առաջնորդարանին, Սփիւռքահայութեան հետ մշակութային կապի կոմիտէի սուրիահայ գործունէութեան, հայ-սուրիական պետական յարաբերութիւններուն, Դամասկոս-Գամիշլի-Այն Արուսի հայութեան պատմութեան, Քեսապի ներկայութեան` հայ գրականութեան մէջ, Ալեփփօ քոլեճին, սուրիահայ թարգմանական աւանդին, Գարեգին Սարգիսեան կաթողիկոսի լեզուական բառապաշարի նորարարութեան, վերջին տասնամեակի հալէպահայ բանաստեղծութեան եւ պատերազմի գրականութեան, Քեսապի նորագոյն տեղահանութեան արհաւիրքին, սուրիահայերու Հայաստան հաստատման եւ առնչակից դժուարութեանց թէ ստացուած աջակցութեանց, վերջին տասնամեակներու հալէպահայ յարանուանութեանց արձանագրած մշակութային վերելքին, հալէպահայութեան կրած պատերազմի վնասներուն եւ հեռանկարներուն: Իբրեւ փաստաթուղթ ներկայացուած է նաեւ 1950-ականներու տեղեկագիր մը` սուրիահայութեան մասին:

Հատորը ունի` յաւելուածներու բաժին, հեղինակներու համառօտ կենսագրութիւն, համառօտ մատենագիտութիւն, համառօտ ակնարկ` Սուրիոյ հայօճախին եւն.:

Հատորը խմբագրած է կեդրոնի տնօրէն դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS