Սննդականոն՝ Ըստ Կնոջ Տարիքի

th

Ինչ տարիքի ալ ըլլայ կինը, ան միշտ կը ձգտի նիհարնալ: Եւ եթէ 20 տարեկանին գեղեցիկ կառուցուածք ունենալու համար մեծ ջանքեր պէտք չեն (միայն քիչ մը համբերութիւն), ուստի տարիներու հետ սփորթով զբաղիլը եւ սննդականոնի հետեւիլը կնոջ համար աւելի դժուար են: Եւ այդ ամէնը այն պատճառով, որ սննդականոնը եւ տարիքը անբաժանելի են:

Տարիներու հետ կնոջ օրկանիզմը կ՝ենթարկուի փոփոխութեան: Սննդականոնի ձեւը, ըստ այդմ, նոյնպէս պէտք է փոխել: Հետեւաբար ամէն տարիքի համար կան համապատասխան սննդականոններ:

Ինչպէս նիհարնալ 30-էն յետոյ։ 30 անց կանանց համար օրուան ստանալիք քալորիներուն  չափաբաժինը 2000 քիլոքալորին է: Այդ տարիքին նիհարնալու համար կանայք պէտք է օրական բնական  հանդիսացող քալորիներուն չափը նուազեցնեն 500-ով: Ատիկա նիհարնալու համար հիմնական տարբերակն է, որ կ՝օգնէ շաբաթը նիհարնալ կէս քիլօ:

Այդ տարիքի բազմաթիւ մայրերու հիմնական սխալը իրենց փոքրիկներուն հետ միասին քաղցրեղէն ուտելու սովորութիւնն է: Այն համոզմունքը, թէ փոքրիկ քաղցրեղէնը չի փճացներ կազմուածքը՝ սխալ է: Ըստ գիտնականներու՝ այդպիսի յաճախակի քաղցրակերութիւնը կրնայ քանի մը քիլօ աւելցնելու պատճառ հանդիսանալ:

Կշիռքը չաւելցնելու համար փոքրիկ խորամանկութիւններէն մէկը նախքան սնուիլը խնձոր ուտելն է: Եթէ սնունդ ընդունելէ առաջ ուտէք մէկ խնձոր, անիկա կ’օգնէ 190 քիլոքալորի քիչ սնունդ ընդունիլ:

Ինչպէս նիհարնալ 40-էն յետոյ։ 40 տարեկանին օրկանիզմին մէջ  նիւթափոխանակութիւնը կը դանդաղի: Հետեւաբար գեղեցիկ կազմուածք պահպանելու համար բաւական չէ նիհարնալը: Օրական քալորիներու ընդունումը պէտք է նուազեցնել 4-5 %-ով, այսինքն 2000 քիլոքալորի բնականէն 80-100 քիլոքալորի նուազեցնել: Որպէսզի օրկանիզմը աստիճանաբար վարժուի քիչ քալորիներուն, հիւթերու եւ կազով ջուրերու փոխարէն խմեցէք սովորական ջուր կամ ոչ քաղցր թէյ: Ասոնք պիտի օգնեն 100-150 քիլոքալորիով նուազեցնել օրական չափը: Նաեւ պէտք է փորձել հրաժարիլ հիմնական սնունդ ընդունելու միջեւ ինկած ժամանակահատուածին որեւէ բան ուտելէն:

Ինչպէս նիհարնալ 50-էն յետոյ։ 50 անց կանանց համար քիլոքալորիներու օրական չափը 1800 է: Այդ տարիքին նիհարնալու համար պէտք է սահմանել խիստ սննդակարգ: Եթէ անիկա չպահպանուի եւ սնունդը անկանոն ընդունուի, այդ ատեն ինսուլինի եւ կլիւքոզի մակարդակը արեան մէջ կ’աւելանայ, որ կը յանգեցնէ ճարպային կուտակումներու:

50 անց կանանց համար լաւ այլընտրանքային սննդականոնի տեսակ են սոյաի մթերքները: Կաթը եւ միսը փոխարինելով սոյաի փոխարինիչով՝ հնարաւոր է դանդաղ, բայց վստահօրէն ազատուիլ աւելորդ կշիռքէն:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS