«Զարթօնք»-ի Հանդիպումը՝ Ուսումնական Յատուկ Դժուարութիւններ Ունեցող Աշակերտներուն Նուիրուած «AREVIG» Հասարակական Կազմակերպութեան Հիմնադիրներուն Հետ

Arevig-ph

Երէկ երեկոյեան ուրախ եղանք «Զարթօնք»-ի խմբագրատան մէջ հիւրընկալելու մեծապէս օգտակար եւ իւրօրինակ նախաձեռնութեան մը հեղինակները:

Ուսումնական յատուկ դժուարութիւններ ունեցող աշակերտներու հետ աշխատող խումբ մը մասնագէտներ ի մի գալով գեղեցիկ գաղափարը ունեցած են հիմնելու «AREVIG» խորհրդանշական անունը կրող հասարակական կազմակերպութիւն մը (NGO):

Նորակազմ կազմակերպութեան նախագահ Լարա Գուտուսեան (կրթական հոգեբան – Educational Psychologist) խօսելով անոր հիմնադրման տուն տուող պատճառներուն մասին ըսաւ. – «Ամէն բան սկսաւ, երբ մենք մեր աշխատածդպրոցին կրթականնաեւ ազգային աշխատանքներու ծիրէն ներս օրուան տնօրէնութեան եւ բաժնիպատասխանատուին հետ  ծրագրեցինք մեր մասնագիտութեամբ սատար հանդիսանալ Արցախի մէջ ուսումնականյատուկ դժուարութիւններ ունեցող աշակերտներու բաժանմունք ունեցող դպրոցի մը

Այս ընելու համար ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան ազնիւ գործակցութեամբ մեր մօտ հրաւիրեցինք ՄարտակերտիՎարդան Մինասեանի անուան 2րդ վարժարանի տնօրէնուհին եւ բաժնի պատասխանատու ուսուցչուհիներըփորձառութեան փոխանակումի համարՓորձառութիւնը հրաշալի էր եւ մեր առաքելութիւնը շարունակելու համարմենք անցեալ Սեպտեմբերին մեր խումբով փոխադարձ այցելութեամբ մը մեկնեցանք Արցախ Մարտակերտի նշեալդպրոցին մէջ մօտէն հետեւելու այնտեղ տարուող աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ Արցախի ԿրթութեանՆախարարութեան հետ համաարցախեան մակարդակով կազմակերպեցինք սեմինար մը Ստեփանակերտի մէջ,որուն ներկայ եղան Արցախի մէջ գործող ուսումնական դժուարութիւններ ունեցող աշակերտներու հետ աշխատողմասնագէտներ:

Թէ Մարտակերտի դպրոցի մասնաշէնքերուն դժուար իրավիճակը ուր մեր Արցախցի գործընկերները ամենադժուարպայմաններու մէջ կը փորձէին օգտակար ըլլալ մատղաշ սերունդին եւ թէ  ընդհանրապէս Արցախի մէջ գոյութիւնունեցող պէտքը նման մասնագիտական աշխատանքի, մեր մօտ ծնունդ տուաւ այն գաղափարինոր թէ՛ մարդկայինեւ թէ՛ ազգային ու հայրենասիրական իմաստով կարելի չէ ձեռնածալ մնալԼիբանանի մէջ եւս նմանդժուարութիւններ ունեցող մանուկներու իրավիճակը եւ իրենց հետ աշխատելու պայմանները համեմատաբարաւելի լաւ ըլլալով հանդերձ դարձեալ հեռու է լաւագոյնը ըլլալէԱհա այսպէս էոր ծնաւ այս խնդիրներով զբաղողհասարակական կազմակերպութեան մը ստեղծման գաղափարը»:

«Ինչո՞ւ «AREVIG» » մեր հարցումին, հիմնադիր խորհուրդի անդամուհիները հետեւեալ բացատրութիւնը տուին. –  «Հասարակական կազմակերպութեան գաղափարը յղանալէ ետք առաջին քայլն էր անոր անուն մը տալՄեզիհամար առաջնահերթ էրոր ան հակառակ համամարդկային ըլլալունպէտք էր անոր հայկական շունչ տալ:

Այսպէս ծնաւ «AREVIG» անունըոր խորհրդանշականօրէն հայահունչ ըլլալուն կրճատումն է հետեւեալհասկացողութիւններունորոնք ուղղակիօրէն առնչուած են իր նպատակներուն

Awareness: Ուսումնական դժուարութիւններ ունեցող աշակերտներու պարագային շուրջ զանազան միջոցներովգիտակցութիւն սփռել մարդոց մօտ:

Recreation: Մասնագիտական զանազան միջամտութիւններով,  գործունէութեամբ ու հաճելի մթնոլորտով բուժմաննպատակ հետապնդել:

Education: Կրթութիւն ստանալը համահաւասար իրաւունքն է իւրաքանչիւր մանուկիՀետեւաբար դժուարութիւնունեցող մանուկին լաւագոյնս օգտակար ըլլալու համար անոր ծնողքին ու դաստիարակող մանկավարժներունօգտաշատ եւ համապատասխան գիտութիւն եւ փորձառութիւն փոխանցելինչպէս նաեւ մանուկին ինչպէսակադեմականայնպէս ալ ուղղախօսութեանվերաբերմունքի տաշման եւ հոգեշարժական պէտքերուն հասնիլ:

Vocation: Դժուարութիւններ ունեցող աշակերտներուն քաջալերել եւ իրենց ինքնավստահութիւնը զարգացնելօգնելու համար խնդրոյ առարկայ աշակերտին յայտնաբերել իր ուժն ու տկարութիւնները:

Inclusion: Աշխատիլ եւ օգնելոր տուեալ փոքրիկները ներառնուին կրթական ու դպրոցական սովորականհամակարգին մէջ:

Global: Ունենալ սահմաններէն դուրս աշխատելու եւ օգտակար հանդիսանալու տեսիլք՝ բարոյական եւ նիւթականօգնութիւն ցուցաբերելով բոլոր անոնցորոնք մեզի պէտք ունին»:

«Ի՞նչ նախաձեռնութեամբ է, որ ձեր կազմակերպութիւնը առաջին անգամ հանդէս պիտի գայ» մեր հարցումին պատասխանեց անոր փոխ-նախագահ Ճենիֆըր Ապեթեանը (Ուղղախօսութեան մասնագէտ – Speech Therapist). – «Ըլլալով հայեր եւ այցելելով Մարտակերտ՝ եւ ազդուած մեր այցելութեան փորձառութեամբմեր առաջիննախաձեռնութիւնը պիտի ըլլայ մեր կարելին ընել մշտապէս օգտակար ըլլալու այդ հոյակապ վարժարանին ու հոնաշխատող անձնազոհ անձնակազմինԱյն դժուար իրավիճակըոր տեսանք այնտեղ մեր երեւակայութենէն դուրսէրՄենք որոշած ենք մեր համեստ պայմաններով եւ մեր ժողովուրդին մեծահոգի նուիրատուներուն վրայ վստահելով կազմակերպութեան տանելիք բարեսիրական աշխատանքով այդ վարժարանը օժտել ուսումնականդժուարութիւն ունեցող աշակերտներու բաժանմունքի վայել մասնաշէնքով իր գրադարանով, դասասրահներով եւպատշաճ կահաւորումովոր մեր ու նաեւ մեր ժողովուրդին ճիտին պարտքն է»:

Նորաստեղծ կազմակերպութեան գանձապահ Նաթալի Աւեսեան (հոգեշարժութեան մասնագէտ – Psychomotor Therapist) խօսեցաւ կազմակերպութեան յետագայ նպատակներուն մասին եւս. – «Մեր ծրագիրը նաեւ կ’ընդգրկէԼիբանանի մէջ ունենալ յատուկ կեդրոն մըոր ակադեմականէն անկախ կամ զուգահեռ նման աշակերտներունժամադրավայրը ըլլայ, ուր  անոնք արտադպրոցական ժամերուն կարենան յաճախել եւ օգտուիլ այնտեղ իրենցհամար տրամադրուած հնաւորութիւններէն: Նոյն կեդրոնը նաեւ պիտի ծառայէ վերաբերմունքիդժուարութիւններու պատճառով ստիպողաբար դպրոցի յարկի տակ գտնուելու անկարելիութիւնը ունեցողփոքրիկներուն ուսումնառութիւնը ապահովելու: Մեր նպատակներուն ծիրէն ներս կ՛իյնայ նաեւ կազմակերպութիւնը համալրել նուիրեալ անդամներու շարքով, ինչպէս նաեւ գործակից ծնողներու խումբով»:

Մարդկային, քրիստոնէական եւ հայրենասիրական հոյակապ նախաձեռութիւն մըն է իսկապէս այն ինչին, որ ծանօթացանք այս հանդիպման ընթացքին, որուն համար կը մնայ յաջողութիւն մաղթել զայն նախաձեռնողներուն՝ մեր թերթին էջերը լայն բանալով իրենց բոլոր մարդասէր ու հայասէր գործունէութեանց դիմաց:

«Խմբ. Զարթօնք-ի»

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS