Իմաստուն Խօսքեր, Որոնք Նոր Հայեացք կը Նուիրեն Կեանքին

flowers

Կեանքի հետաքրքրութիւնը կը կայանայ փոփոխուելու հանդէպ մեր հակուածութեան մէջ. շատ բան չենք գիտեր, պէտք է ամէն պահէ օգտուինք ու լաւագոյնը քաղենք կեանքէն` առանց նախապէս գիտնալու, թէ ինչ պիտի պատահի յաջորդ պահուն: Գայթակղիչ անորոշութիւն…: (Ճիլտա Ռատնըր)

Այսօր կեանքի ամենատխուր կողմը այն է, որ գիտութիւնը աւելի արագ կը զարգանայ ու կը կատարելագործուի, քան հասարակութիւնը` կ՝իմաստնանայ: (Այզէք Ազիմով)

Մարդիկ միանշանակ չար կամ բարի չեն ըլլար: Անոնք կարծես աղցան ըլլան լաւ ու վատ տարբեր բաղադրամասերով, որոնք միախառնուած են իրար խառնաշփոթութեան ու հակասութիւններու մէջ: (Լեմընի Սնիքեթ)

Շատ մարդիկ կը ծախսեն իրենց վաստակած գումարները այնպիսի իրեր գնելու համար, որոնք անոնք իրականութեան մէջ պէտք չունին եւ միայն ուրիշներու վրայ տպաւորութիւն ձգելու համար կ՝ընեն այդ գնումները: (Ուիլ Ռոճըրս)

Կեանքի մէջ սխալներ գործելը ո՛չ միայն աւելի պատուաբեր է, այլեւ աւելի օգտակար, քան կեանքը, որ կ՝ապրիս ոչինչ ընելով: (Ճորճ Պեռնարտ Շօ)

Ամէն ինչ, որ կ՝ընես միայն քեզի համար, կը կորսուի այն ժամանակ, երբ դուն այլեւս չես ըլլար, իսկ այն ամէնը, ինչ կ՝ընես միւսներուն համար, յաւերժ կը մնայ իբրեւ ժառանգութիւն: (Գալու Նտուգէ Գալու)

Եթէ դուն այժմ ձանձրալի ու տաղտկալի կեանք կը վարես, ատիկա այն պատճառով, որ կեանքիդ ընթացքին շարժած ես այնպէս, ինչպէս քեզի ըսած են մայրդ, հայրդ, ուսուցիչը, վանականը կամ ոեւէ մէկը, ուստի դուն արժանի ես այդպիսի կեանքի: (Ֆրանք Զաբա)

Երբ մենք բան մը ամենաքիչը կը սպասենք, կեանքը մեր առջեւ փորձութիւն կը դնէ` փոխուելու մեր քաջութիւնն ու ցանկութիւնը փորձելու համար: Իմաստ չկայ ձեւացնելու, թէ ոչինչ պատահած է կամ ըսել, թէ պատրաստ չենք: Փորձութիւնը չ՝սպասուիր: Կեանքը ետ չի նայիր: Մէկ շաբաթը աւելի քան բաւական է, որպէսզի մենք որոշենք` կ՝ընդունինք մեր ճակատագիրը, թէ՝ ոչ: (Փաուլօ Քոէլօ)

Կեանքը բնական ու ինքնաբուխ փոփոխութիւններու ընթացք է: Մի հակառակիք անոր, ատիկա միայն վիշտ կը պատճառէ: Թոյլ տուէք իրականութեան իրականութիւն ըլլալու: Թոյլ տուէք, որ կեանքը բնականօրէն առաջ շարժի այն ուղղութեամբ, որմով կ՝ընթանայ: (Լաօ Ցզի)

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS