Մեր Իրագործումները Եւ Խնդիրները -(Բ.) ԼԵՄ-ականները Միշտ Կը Յուշեն…

Raffi-Demirdjian_01Րաֆիի Տէմիրճեան

Միշտ կը դժգոհինք երիտասարդներէն, թէ անոնք բան մը չեն ըներ, թէ` հիները տարբեր էին, ու նորերուն մէջ եռանդ ու ոգի չկայ, շունչն ու մթնոլորտը բացակայ է: Միշտ կը գանգատինք, որ երիտասարդները օրըստօրէ կը հեռանան ազգային ու մարդկային արժէքներէն եւ կը մխրճուին յոռի երեւոյթներու հոսանքներուն մէջ:

Միշտ ըսելիք ունինք, սակայն հարց չենք տար, թէ մենք ի՛նչ կ’ընենք, որ մեր երիտասարդները մնան մեր շուրջը համախմբուած եւ չհեռանան մեր անմիջական շրջանակներէն: Պատասխանատւութիւնը բոլորին է` առանց բացառութեան:

Երիտասարդները կարիքն ունին աշխատանքային միջավայրի եւ առաջնորդող տիպարներու, որոնց բացակայութեան կրնան կորսուիլ, կրնան մոլորիլ: Միշտ ալ հիները նորերուն նկատմամբ վերապահութիւններ ունեցած են, որովհետեւ պայմաններու փոփոխութեան մէջ ընդհանրապէս չեն կրցած ընդունիլ նորը իր ժամանակակից պայմաններու մէջ: Տասնեակ տարիներ առաջ ալ միեւնոյն դժգոհութիւնները կային, սակայն երթը շարունակուեցաւ ու վաղն ալ պիտի շարունակուի: Այսօր պայմանները փոխուած են, դժուարութիւնները աւելցած են, սակայն ոգին դեռ կ’ապրի, կը շնչէ:

Այս մթնոլորտին մէջ հարկ է գնահատել լաւը, դրական իրագործումը: Երեքշաբթի, 10 հոկտեմբեր 2017-ին, Պէյրութի «Ֆոր սիզընս» պանդոկի մուտքին ՀՅԴ ԼԵՄ-ի տղաքը ե՛ւ ներքին ե՛ւ արտաքին առումով դարձան մէկական յուշարարներ:

Լիբանանցիներուն եւ նորաձեւութեան ցուցադրութիւն կազմակերպած Լիբանանի մէջ Թուրքիոյ դեսպանատան, «Թըրքիշ Էրլայնզ» օդանաւային ընկերութեան եւ Թրքական մշակութային կեդրոնի անդամներուն ԼԵՄ-ականները քաղաքակիրթ ցոյցով յուշեցին, որ Լիբանանի ընկերութեան կարեւոր մէկ հատուածը կը մերժէ թրքականին ներկայութիւնը, որովհետեւ Թուրքիա ցեղասպան է եւ մարդկութեան դէմ ոճիրներ գործած է:

Իսկ աւելի էականը այն է, որ ԼԵՄ-ականներ այս նախաձեռնութեամբ ներհայկական առումով անգամ մը եւս յուշեցին, որ թշնամիին հետ գործակցիլը մեղսակցութիւն է, երբ բազմաթիւ հայեր անցնող շաբաթներուն թրքական ծովափները վայելեցին, իրենց հացի աղբիւրը Թուրքիան սեպեցին®

Թքած ունիմ այդ անիծուած աղբիւրին…

Յարգանք ու վարձքը կատար ԼԵՄ-ականներուն, որոնք երէկ, այսօր եւ վստահաբար վաղը պիտի շարունակեն իրենց առաքելութիւնը` յուշել մեր սկզբունքները եւ հաւատարիմ մնալ մեր ժողովուրդին ու դատին ծառայելու սրբազան առաքելութեան:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS