«Ինչո՞ւ Կը Փափաքիմ Հայաստան Այցելել» Շարադրական 5րդ Մրցումը

0000Visit-Armenia

Հայաստանի զբօսաշրջութեան զարկ տալու ջատագով՝ «www.visitarmenia.org» կայքը, վերջին 10 տարիներուն ընթացքին հինգերորդ անգամն ըլլալով կը կազմակերպէ Լոս Անճելըս շրջանի 9-12-րդ դասարանի աշակերտներուն յատուկ շարադրական մրցում մը՝ «Ինչո՞ւ կը փափաքիմ Հայաստան այցելել» նիւթով:

Շարադրութիւնները կրնան ըլլալ հայերէն կամ անգլերէն:

Արձանագրութեան ժամկէտն է 31 Յունուար 2018, իսկ շարադրութիւնները պէտք է ներկայացուին մինչեւ Փետրուար 10: Մրցումին արդիւնքները պիտի հրապարակուին Մարտ 14-ին:

Շարադրական մրցումի պայմաններուն մասին ամբողջական տեղեկութեանց համար, այցելել www.visitarmenia.org/html/promotional.html կայքէջը, կամ գրել ara@visitarmenia.org հասցէին:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS